Bartoszek.is - wersja polska
Stanisław J. Bartoszek
Wersja islandzka